Yorum yapılmamış

Yabancının vatandaşlık için gayrimenkul alımında değerleme raporu zorunlu!

Türk Vatandaşlığına geçiş için gereken gayrimenkul yatırımlarında asgari taşınmaz bedeli  1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürüldü. Türkiye’de yatırım yapmak isteyen yabancılar, satın aldıkları gayrimenkulü üç yıl satmamak şartı ile taahhüt etmeleri halinde vatandaşlık edinebilirler. Gayrimenkul alımlarında sadece satın alınan taşınmazın değeri veya taahhüt edilmesi değil, lisanslı bir değerleme raporunun olması da zorunludur. Bu konu ile ilgili olarak lisanslı gayrimenkul değerleme raporunun zorunlu olduğuna dikkat çeken Tapu Eksperi Genel Müdürü Engin Yalçın, vatandaşlığa geçiş kriterlerine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanan yeni yönetmelikle birlikte Türkiye’de 250 bin dolar gayrimenkul yatırımı yapan yabancıların bu gayrimenkulü üç yıl satmamak şartı ile Türk vatandaşlığına geçebileceği duyuruldu. Vatandaşlığa geçiş için sadece gayrimenkul yatırımı yapmak yeterli olmayıp aynı zamanda satın alınan gayrimenkulün lisanslı değerleme uzmanları tarafından, değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış olması gerekmektedir. Tapu Eksperi Genel Müdürü Engin Yalçın vatandaşlığa geçiş için “Fiyat anlamında lisanslı uzmanlarca hazırlanmış bir gayrimenkul değerleme raporu, değerlemesi(ekspertizi)  yapılan gayrimenkulün gerçek piyasa fiyatının belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır. Değerleme uzmanının lisansa sahip olması ve bu lisansın gerektirdiği şekilde hiçbir şüpheye yer vermeden tarafsız ve bağımsız olarak o gayrimenkulün değerini belirlemesi gerekmektedir” dedi.

“Gayrimenkul Değerleme Raporu Sayesinde Gerçeği Yansıtmayan Değerlerin Önüne Geçilir”

Vatandaşlığa geçiş için önemli bir kriter olan değerleme raporunun, güvenilir firmalar ve lisanslı gayrimenkudeğerleme uzmanları tarafından hazırlanması önemlidir. Yalçın, bu konu ile ilgili olarak “Yabancı uyruklu vatandaşlarda Türk vatandaşları gibi bir gayrimenkulün piyasa değerlerinin çok altında olan emlak rayici üzerinden veya beyana esas şekilde o gayrimenkulü düşük veya çok daha yüksek gösterebilir. Örneğin, Türk vatandaşlığına başvuruda bulunmak isteyen yabancı uyruklu bir kişi 250.000 TL ye satın aldığı bir gayrimenkulü vatandaşlık başvurusunda bulunurken mevcut yasa-yönetmelikte geçen 250 bin dolar şartının sağlanması amaçlı o gayrimenkulü 250.000 dolara satın almış gibi beyanda bulunabilir. Yanlış beyanda bulunulmaması ve Türk vatandaşlığının bu şekilde haksız ve kolay yolla edinilmemesi amaçlı gayrimenkulün gerçek piyasa değerinin belirlenmesine yönelik lisanslı bir uzman tarafından hazırlanmış bir ekspertiz raporu talep edilmektedir. Bu sayede bu kanunun gerçeği yansıtmayan değerler beyan edilerek suistimal edilmesi engellenmektedir” dedi.

Vatandaşlığa Geçiş İçin Gayrimenkul Değerleme Raporu Zorunlu

Sayın Yalçın; “11.02.2010 tarihli 2010/139 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun uygulanmasına ilişkin yönetmelik gereği değerleme raporu yasal olarak zorunlu kılınmıştır. Söz konusu düzenlemeden yararlanmak amacıyla yapılan taşınmazın satış yoluyla edinimine yönelik başvurularda belirtilen tutarın tespiti için SPK tarafından kabul edilen, geçerli bir lisansa sahip değerleme uzmanı tarafından, değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış, piyasa değerini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranmaktadır” diyerek vatandaşlığa geçiş için değerleme raporunun zorunlu olduğunu belirtmiştir. Tapu Eksperi olarak bütün bu kriterleri dikkatle incelediklerini söyleyen Yalçın; “Biz vatandaşlığa geçiş için gerekli olan değerleme raporlarını önemle hazırlıyoruz. Gayrimenkulün gerçek değerini yansıtması çok önemlidir. Bu yüzden işlerinde uzman bir kadro ile yola çıktık ve en güvenilir hizmeti vermek için uğraşıyoruz” dedi. Türkiye’nin her yerine online olarak ekspertiz hizmeti verdiklerini de belirten Yalçın, “Vatandaşlığa geçiş için lisanslı gayrimenkul değerleme raporu ile tapuda oluşabilecek yanlış beyanların önüne geçiyoruz” dedi. Son olarak gayrimenkul değerleme raporunun güvenilir firmalar tarafından alınması gerektiğini vurgulayan Yalçın, “Bu konuda Tapu Eksperi gibi bu işte uzman firmalar ile çalışılması gerekmektedir” dedi.

Comments (0)